A-kasse for at sikre dig

">

A-kasse er et godt sted at forsikre sig mod arbejdsløshed. Der findes mange A-kasser, så det kan godt virke uoverskueligt, når man vil orientere sig. Det er vigtigt, at du finder den rigtige A-kasse for dig. Det skal måske ikke bare være den billigste A-kasse, du går efter. Du skal undersøge, hvad man tilbyder dig.

Alle kan blive medlem af en Akasse, men man kan ikke blive medlem af alle A-kasser. Der findes både åbne A-kasser og lukkede A-kasser. En åben Akasse tilbyder medlemskab til alle, mens de lukkede A-kasser kun tilbyder medlemskab til bestemte faggrupper.

Hvad er en A-kasse og hvad kan den gøre for dig? A-kasse betyder arbejdsløshedskasse. I tilfælde af, at du bliver arbejdsløs, står A-kassen for udbetalingen af understøttelsen. Du skal betale kontingent for at være medlem af en Akasse. Kontingentet svinger lidt, men du skal betale omkring 500 kroner om måneden for at være medlem.

A-kasserne administrerer din kontingent og det statstilskud, der er nødvendigt for at få det hele til at hænge sammen. A-kasserne er altså støttet af staten, men du betaler mere til ordningen end blot dit kontingent. Det er en god solidarisk ordning.

Når vi får løn, kan vi se, at vi betaler arbejdsmarkedsbidrag. Arbejdsmarkedsbidraget går til dækning af arbejdsløshedsunderstøttelse. Staten dækker cirka 75% af arbejdsløshedsunderstøttelsen, mens kontingentet dækker det resterende beløb.

Hvis du bliver arbejdsløs og ikke er medlem af en Akasse, så er du ilde stedt. Så er du nødt til at henvende dig til kommunen og søge om kontanthjælp. Det er ikke så rart. Der er strammet kraftigt op på kontanthjælpen. Der er skrappere regler, og du vil ikke kunne få lige så meget i kontanthjælp som i arbejdsløshedsunderstøttelse.

Medlem af en A-kasse

Medlem af en A-kasse bør alle lønmodtagere være. Man kan diskutere om det burde være obligatorisk at at sikre sig mod ledighed ved at være medlem af en A-kasse. Sådan er det ikke, og på den anden side er det heller ikke obligatorisk at forsikre sig, selv om det er det klogeste. Det er vigtigt, at du betaler dit kontingent, ellers risikerer du at ryge ud. Hvis du har problemer med at betale, så kan lån penge være fornuftigt.

Du kan som tidligere sagt ikke blive medlem af alle A-kasser. De lukkede A-kasser er fagbestemte A-kasser. Du kan kun blive medlem af Lærernes A-kasse, hvis du er lærer eller arbejder som underviser. Alle lønmodtagere kan derimod blive medlem af de åbne og tværfaglige A-kasser. Som lærer kan du altså godt melde dig ind i A-kassen Det Faglige Hus i stedet for at melde dig ind i Lærernes A-kasse.

A-kasse og ledighed

A-kasse og ledighed er noget mange støder ind i. Hvis du bliver ledig eller arbejdsløs, så kan du få arbejdsløshedsdagpenge, hvis du er medlem af en A-kasse. Du er dog forpligtet til at være aktiv arbejdssøgende. Du skal via dit lokale Jobcenter registrere dig som arbejdssøgende for at kunne blive med at få dagpenge. Du skal være tilmeldt Jobnet.dk.

Desuden er du pålagt forskelligt, der kan være med til at bringe dig tilbage til arbejdsmarkedet. 

I løbet af de første fjorten dage, efter du er blevet ledig, skal udfylde et CV på Jobnet.dk.

Du skal naturligvis stå til rådighed som arbejdssøgende. Du skal kunne starte et nyt job med en dags varsel.

Du skal løbende ansøge skriftligt om nye jobs, og løbende tjekke ledige jobs.

Du skal møde op til samtaler i Jobcentret.

Du skal være i Danmark.

Det er vigtigt, at du overholde betingelserne, da du ellers kan miste din dagpenge.

A-kassens opgaver

A-kassernes opgaver er naturligvis at servicere deres medlemmer på bedst mulig måde. Her påstår de lukkede og fagbestemte A-kasser, at de er bedst til at vejlede deres medlemmer i forhold til arbejdsmarkedsproblemer.

En A-kasse skal som sagt udbetale dagpenge i tilfælde af arbejdsløshed. En anden vigtig opgave er, at en A-kasse også skal prøve at hjælpe medlemmerne med at finde nyt arbejde. Her er man behjælpelig med at udarbejde jobansøgninger og CV, som er vigtige i bestræbelserne på at få et nyt arbejde. Der bliver tilbudt kurser i at udarbejde en jobansøgning, og der bliver også tilbudt individuel rådgivning og sparring.

A-kasserne har også administreret efterløn og feriedagpenge. Efterlønnen er jo desværre blevet så forringet, at mange har meldt sig ud, og næsten ingen melder sig til.

Flere A-kasser tilbyder også lønsikring. Hvis du tegner en lønsikring og mister dit job, vil din samlede udbetaling være næste af samme størrelse, som din løn. Det er en god idé at indhente tilbud fra dit forsikringsselskab, så du kan sammenligne de forskellige muligheder.

Skift A-kasse

Skift A-kasse er muligt for alle. Der kan naturligvis være mange forklaringer på, at folk ønsker at skifte A-kasse. Mange foretager skiftet, fordi man har opdaget, at man skal betale mindre kontingent hos andre A-kasser. Nogle skifter, fordi man har fået et nyt job og måske passer bedre ind i en anden A-kasse.

Vi tror, at de fleste skifter, fordi de ikke kan forstå grunden til, at et højere kontingent kan betyde højere service. Men hvis det kun er forsikringsdelen man fokuserer på, så er det da fornuftigt at spare de penge. Inden man skifter fra den ene A-kasse til den anden, så bør man nok undersøge, hvad de forskellige A-kasser tilbyder. Der kan jo være A-kasser, der er bedre til at få folk i arbejde igen.

Det er ganske let at skifte A-kasse. Du skal jo helst undersøge markedet. Det kan du gøre her. Du skal huske at oplyse, at du allerede er medlem af en A-kasse. Herefter klarer A-kassen det resterende arbejde for dig. Du bliver ikke stillet dårligere ved dit A-kasseskifte. Din anciennitet bliver overført. Det er også muligt at skifte, selv om du er arbejdsløs.

A-kasse og fagforening

A-kasse og fagforening tilbydes af de tværfaglige A-kasser samlet. Hvis du vælger medlemsskab af både A-kasse og fagforening, så er det den samme organisation, samme kontor, der skal hjælpe og bistå dig. Her fokuseres også på at tilbyde og tiltrække medlemmer ved at tilbyde forskellige medlemstilbud i form af rabatter på forsikringer og rabatter på forskellige fritidsaktiviteter, som ferieophold og forlystelsesparker.

De faglige A-kasser og fagforeninger er to selvstændige organisationer, der fokusere kun på deres område. De faglige fagforeninger står meget stærkere end de tværfaglige. Det er de faglige fagforeninger, der har forhandlingsretten med arbejdsgiverne ved overenskomstforhandlingerne.